dissabte, 8 de novembre de 2014

Full d'observacions i incidències

Aquest és el full d'observació i incidències sobre les plantes que portem a terme quinzenalment. L'objectiu educatiu és que els alumnes s'acostumin a posar els fets per escrit, que es puguin comprovar els resultats i posar de manifest la importància del treball en equip.